หน้าแรก · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม30/08/2015 08:31:57
E-Office
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
สมาชิกของเรา
 ชั้นอนุบาล1
 อนุบาล 2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
 ประถมศึกษาปีที่ 3
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 ประถมศึกษาปีที่ 5
 ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งเรียนรู้
 ห้องคอมพิวเตอร์
 ห้องวิทยาศาสตร์
 ห้องภาษาไทย
 ห้องสมุด
 สวนสมุนไพร
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สวนแก้วมังกร
 วัดป่าดงพิลึก
 วัดชัยมงคล

ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,302
สมาชิกคนล่าสุด: Cathy14E94895
E-mail info@thaisa1.org
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
สาระงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายถิละ แก้วเพชร
นายถิละ แก้วเพชร
Congretulation
ยินดีกับครู คศ. 3
สาระวิทยาศาสตร์

นางนิชานาถ เมืองพวน
นางนิชานาถ เมืองพวน
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ
นายสุเทพ จิตปัญญา
นายสุเทพ จิตปัญญา
นักเรียนดีเด่น e-book

เด็กหญิงสิริกัญญา  วัดปาน
ชนะเลิศเหรียญทอง สพป.นค1 ปี 2554
เด็กหญิงสิริกัญญา วัดปาน
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554

เด็กหญิงวาสนา โพสฮาต
ชนะเลิศเหรียญทอง สพป.นค1 ปี 2554
เด็กหญิงวาสนา โพสฮาต
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554
เผยแพร่ผลงานครู
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางภาษา เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00น. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยมีกองลูกเสือโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง โรงเรียนบ้านเสียว โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี พร้อมใจกันเร่วมพิธี ในงานนี้ได้มีพิธีสวนสนามและทบทวนกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ท่านสมศักดิ์ เพ็งสิงห์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปากพร้อมคณะได้ให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ด้วย

admin เมื่อ กรกฎาคม 01 2010 11:31:12 อ่านต่อ · 1151 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีไหว้ครูปี 2553
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00น. คณะครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้นักเรียนได้ไหว้ครูและน้อมรำลึกถึงคุณครู ที่ได้สั่งสอนมา ภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกประธานนักเรียนเพื่อมาทำหน้าที่บริหารงานกิจกรรมนักเรียนแทนตน เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์โดยตรง และเป็นรูปธรรมชัดเจน

admin เมื่อ มิถุนายน 23 2010 14:00:32 อ่านต่อ · 710 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
อบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดอบรมที่ห้องประชุมพระใส สพท.นค.1

admin เมื่อ มิถุนายน 08 2010 19:43:53 อ่านต่อ · 691 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
บุญบั้งไฟประจำปี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนบ้านทยสามัคคี ได้ร่วมจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวบ้านไทยสามัคคีโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่จากหมู่บ้านไปวัดดงพิลึกเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของหมู่บ้าน

admin เมื่อ มิถุนายน 08 2010 19:24:03 อ่านต่อ · 760 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
อบรมการเงินพัสดุ
เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2553 โรงเรียนบ้านไทย สามัคคี ได้ส่งครูเข้ารับการอบรม การเงินพัสดุ โดยคุณครูคำไพวรรณ์ วัดปานและคุณครูนิชานาถ เมืองพวน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเงินและพัสดุของโรงเรียน

admin เมื่อ มิถุนายน 08 2010 19:06:09 อ่านต่อ · 782 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
อบรมคอมพิวเตร์
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนบ้านไทย สามัคคี ได้ส่งครูเข้ารับการอบรม การสร้างเว็บไซต์เครือข่าย ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยคุณครูคำไพวรรณ์ วัดปานและคุณครูนิชานาถ เมืองพวน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้กี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

admin เมื่อ พฤษภาคม 16 2010 21:04:02 อ่านต่อ · 683 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล
เมื่อวันที่ 17- 20 เมษายน 2553 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ชมนิทรรศการและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขัน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำนักเรียนเรียนร่วมเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม paint และการวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนปทุมวิไล จัหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการวาดภาพระบายสี โดยเด็กชายปิยวัฒน์ นามวงษา และได้รางวัลเหรียญทองแดงโปรแกรม paint โดยเด็กชายวชิระ นามวงษา เด็กชายฐิติศักดิ์ จำปาเรือง เด็กชายเริงชัย เข็มขาว

admin เมื่อ เมษายน 27 2010 12:43:35 อ่านต่อ · 980 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
สัมพันธชุมชน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหาสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหนองปลาปาก โดยนายกธนกฤต มณีรัตน์นายกเทศบาลเป็นประธานเปิดงาน และทางโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นำโดยท่านผู้อำนวยการสนธยา เพ็งนิล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงเปิดงานมหาสงกรานต์ในครั้งนี้

admin เมื่อ เมษายน 14 2010 15:41:13 อ่านต่อ · 713 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันอำลา 2553
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 โรงเรียนบ้านทยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันอำลา ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการสนธยา เพ็งนิล และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน คือชั้นประถมศึกษาปี้ 6 ซึ่งในงานนี้ ท่านกำนัน ตำบลหนองปลาปาก นายอรุณ สีหานาด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และมอบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 2) แบบ ปพ.1 และทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้นักเรียนทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

admin เมื่อ มีนาคม 26 2010 09:05:15 อ่านต่อ · 607 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ทัศนศึกษา นักเรียน ชั้น ป.6 ปี 2553
เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2553 โรงเรียนบ้านทยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการสนธยา เพ็งนิล และคณะครูได้นำนักเรียนออกเดินทางโดยรถบัส จากโรงเรียนเวลา18.00น. วันที่ 16 มีนาคม 2553 เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงแหล่งเรียนรู้ตลาดนำอัมพวา นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในสมัยโบราณและความสำคัญของแม่น้ำ ออกจากตลาดน้ำ ได้เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี เข้าชมพระราชวังในสมัยรัชกาลที่ 4 บนพระนครคีรี (เขาวัง) ภาคบ่ายนำนักเรียนพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล ที่อำเภอชะอา ซึ่งนักเรียนตื่นเต้นมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสน้ำทะเล

admin เมื่อ มีนาคม 22 2010 09:40:02 อ่านต่อ · 661 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ทัศนศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนบ้านทยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยคณะครูได้นำนักเรียนออกเดินทางโดยรถบัสจาก โรงเรียนถึงห้องสมุดรถไฟ เวลา 9.00 น. ให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยการบันทึก จดจำและถ่ายภาพเพื่อนำกลับมาทำรายงาน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปชมอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ศาลาแก้วกู่ นมัสการหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และพักรับประทานอาหาร

admin เมื่อ มีนาคม 02 2010 14:48:34 อ่านต่อ · 721 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 5 จาก 12 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.สนธยา  เพ็งนิล
ผอ.สนธยา เพ็งนิล
webmaster
เวลา
แนะนำบุคลากร

นายสุเทพ จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนี ปิยสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสุทธนา ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตพร บัวติก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำไพวรรณ์ วัดปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถิละ แก้วเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครเดช อาจนาวัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิชานาถ เมืองพวน
ครูชำนาญการพิเศษ
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ยังไม่มีเนื้อหา
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

tiawxls63
26/03/2014 10:22
<br>Merci pour notre choix hihi Nous aussi n aime beaucoup lol Message de Viouztik France le 30 December 2010 ร  18:23 Voilร  cest sรปr sรปr que cest bien un Raphaรซl que nous attendns! Gygy a c

hxynhvj37
26/03/2014 01:27
<br>Nโ€™estil pas lโ€™ange de ton coeur un ange mortel!Pourquoi Car plusieurs comptitrices peuvent aller de lavant et imprimer un rythme soutenu cette comptition.Loiseau.Honnte
ment, si Ref


wxrkrad81
22/03/2014 08:44
<br>En 1997 Verbinski debutaba en el cine con Mouse Hunt, estrenada en Latinoamrica como Un Ratoncito Duro de Cazar, una comedia sobre dos hermanos que heredaban una casa ocupada por un ratn del

aP9hG8uJ4n
21/03/2014 23:13
along with the Celtics have been unprofessional Clippers unfavorable two-game losing streak<br><br>Celtics Paul Pierce 25 points and seven assists, Kevin Garnett 21 points and eight reboun

HartgraveN6b
18/03/2014 17:02
<br>yeah agreed, because one isn't enough here.so alphaedit: goddangit, pic doesn't show up right :/I've been drinking bulk amounts of coffee throughout the day, like up to 6 to 7 la

Edenm3ik
17/03/2014 14:40
<br>Saints @ Panthers -- 1 p. Cowboys @ Redskins -- 1 p.He controls the temp down the the degree, and not only that, the rate in which it is heated and MORE important, how quick it is cooled. M

wle4hshi30eao
14/03/2014 02:18
<br>A guide to the hidden secrets of Britain.Real Madrid have since taken out the 85m policy to protect their new signing from such tackles.Ive been sick for the past few weeks and its not like

hkynkda18
10/03/2014 00:00
<br>aspid149 ๆฐธๅ˜‰่ดงๆžถ sentracks.cnsentrcksview.
aspid150 ๆตทๅฎ่ดงๆžถ sentracks.Les mesures de prvention donnent de meilleurs rsultats lorsquelles sont mises en uvre en bas ge, veteme


pR7mQ6kK9m
05/03/2014 15:16
Virtually any no charge, democratic the world that really needs to care for it has the residents just as equal definitely would not dream of tolerance to such a threatening practice.Teeth and then yaw

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพท.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ยินดีกับครู คศ. 3 ปฐมวัย
นางสุทธนา ประเสริฐ
นางสุทธนา ประเสริฐ
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
คณิตศาสตร์
นายอัครเดช  อาจนาวัง
นายอัครเดช อาจนาวัง
www.thaisa1.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
Webmaster kompaiwan watpan E- mail joy.kompaiwan@hotmail.com
Tel-0-4245-1483