หน้าแรก · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม30/08/2015 20:54:42
E-Office
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
สมาชิกของเรา
 ชั้นอนุบาล1
 อนุบาล 2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
 ประถมศึกษาปีที่ 3
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 ประถมศึกษาปีที่ 5
 ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งเรียนรู้
 ห้องคอมพิวเตอร์
 ห้องวิทยาศาสตร์
 ห้องภาษาไทย
 ห้องสมุด
 สวนสมุนไพร
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สวนแก้วมังกร
 วัดป่าดงพิลึก
 วัดชัยมงคล

ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,302
สมาชิกคนล่าสุด: Cathy14E94895
E-mail info@thaisa1.org
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
สาระงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายถิละ แก้วเพชร
นายถิละ แก้วเพชร
Congretulation
ยินดีกับครู คศ. 3
สาระวิทยาศาสตร์

นางนิชานาถ เมืองพวน
นางนิชานาถ เมืองพวน
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ
นายสุเทพ จิตปัญญา
นายสุเทพ จิตปัญญา
นักเรียนดีเด่น e-book

เด็กหญิงสิริกัญญา  วัดปาน
ชนะเลิศเหรียญทอง สพป.นค1 ปี 2554
เด็กหญิงสิริกัญญา วัดปาน
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554

เด็กหญิงวาสนา โพสฮาต
ชนะเลิศเหรียญทอง สพป.นค1 ปี 2554
เด็กหญิงวาสนา โพสฮาต
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554
เผยแพร่ผลงานครู
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางภาษา เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันกีนักเรียนศรีเชียงใหม่เกมส์
          เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2551 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 , 16 ,17 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ มีโรงเรียนและนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 โรงเรียน และในงานนี้มีนายประเวทย์ งามวิเศษ นายกสมาคมครู อำเภอศรีเชียงใหม่ขโพธิ์ตาก เป็นประธานในการจัดงาน มีนายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 นายเจริญศักดิ์ บุญดี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 นายมงคล ผิวผ่อง และมีผูบริหารโรงเรียนทุกโรงคณะครูทุกคน ในอำเภอศรีเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมในงานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยท่าน ผู้อำนวยการสนธยาเพ็งนิล ได้นำคณะครูนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายระดับช่วงชั้นที่ 1 และฟุตบอลชายช่วงชั้นที่ 2 เปตองชาย และวอลเล่ย์บอลชาย ผลการแข่งขัน อย่าลืมอ่านต่อนะคะ

admin เมื่อ มกราคม 02 2009 15:28:34 อ่านต่อ · 843 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
Nammong Mizuho Game2008
          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลชายระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันกีฬา Nammong Mizuho Game ชิงชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา และชนะเลิศเซปัคตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเล่ย์บอลหญิง

admin เมื่อ ธันวาคม 27 2008 13:39:49 อ่านต่อ · 762 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬา Nammong Mizuho Game
          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 นายสนธยา เพ็งนิล พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Nammong Mizuho Game ที่โรงเรียนบ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียนคือ 1.โรงเรียนบ้านนำโมง 2.โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3. โรงเรียนบ้านหนองแวง 4.โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์

admin เมื่อ ธันวาคม 26 2008 21:32:08 อ่านต่อ · 956 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีออกฝึกสอนพร้อมเลี้ยงอาหารนักเรียน
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำนวน 19 คน มาให้ความรู้ และสอนการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในภาคเช้า และในภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรม ตอบคำถาม เล่นเกม พร้อมทั้ง เลี้ยงอาหารเที่ยง และไอศครีม ,ขนม แก่นักเรียน และในงานนี้มีผู้ใจบุญ ได้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมามอบให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ใจบุญที่นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมามอบครั้งนี้คือ คุณนงลักษณ์ และคุณกุนเตอร์ สามี ชาวเยอรมัน ซึ่งท่านทั้งสองจะนำอาหาร และไอศครีมมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีทุกครั้งที่มาเยี่ยมเมืองไทย

admin เมื่อ ธันวาคม 24 2008 20:13:47 อ่านต่อ · 675 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
v-star
          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ v-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

admin เมื่อ ธันวาคม 23 2008 10:50:18 อ่านต่อ · 611 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 16
        เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2551 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 จัดแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ความสามารถ ด้านกีฬาของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ ในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนดอนก่อโนสวรรค์ โรงเรียนหนองปลาปากจำปลาทอง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านเสียว โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านขุมคำ ในการจัดงานครั้งนี้ นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 เป็นประธานในการจัดงาน และมีนายธนกฤต มณีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน คณะผูบริหารทุกท่านร่วมเป็นประธานในการตัดสินกีฬาทุกประเภท

admin เมื่อ ธันวาคม 20 2008 10:24:28 อ่านต่อ · 1079 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ทัศนศึกษา
        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นายสนธยา เพ็งนิล พร้อมด้วย คณะครู ได้นำนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ บึงฉวาก

admin เมื่อ ธันวาคม 20 2008 09:40:46 อ่านต่อ · 851 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการเด็กดี v-star
        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นายสนธยา เพ็งนิล พร้อมด้วย คณะครู ได้นำนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เข้าร่วมโครงการเด็กดี v-star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

admin เมื่อ ธันวาคม 20 2008 09:09:46 อ่านต่อ · 1164 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีวางพานพุ่ม 5 ธันวามหาราช 2551
        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นายสนธยา เพ็งนิล พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสดุดีเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช ที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ และในงานนี้ ท่านนายอำเภอศรีเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

admin เมื่อ ธันวาคม 06 2008 13:42:24 อ่านต่อ · 1141 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการสารฝันวันโรงเรียนผู้นำ
        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นายสนธยา เพ็งนิล พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการสานฝัน ที่พรหมลิขิตสวรรค์บันดาลรีสอร์ท ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ และในงานนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้เกียรติมาเปนประธานในการเปิดงาน กิจกรรมโครงการคือ ให้นักเรียนได้แข่งขันการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดยมีเงินรางวัลที่ 1 รางวัล 7,000 บาท ที่ 2 รางวัล 5,000 บาท ที่ 3 รางวัล 3,000 บาท การแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนทีมละ 5 คน โดยแบ่งเป็นแข่งภาคความรู้ 3 คน แข่งวาดภาพ 1 คน แข่งเขียนเรียงความ 1 คน โดยจัดแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 1 - 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ส่งเข้าร่วม 2 ช่วงชั้น

admin เมื่อ ธันวาคม 06 2008 13:28:30 อ่านต่อ · 745 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีถวายราชสดุดี
        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่อง ในวันสถาปนาลูกเสือไทย ซึ่งทางโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

admin เมื่อ พฤศจิกายน 25 2008 12:31:13 อ่านต่อ · 680 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 10 จาก 12 << < 7 8 9 10 11 12 >
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.สนธยา  เพ็งนิล
ผอ.สนธยา เพ็งนิล
webmaster
เวลา
แนะนำบุคลากร

นายสุเทพ จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนี ปิยสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสุทธนา ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตพร บัวติก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำไพวรรณ์ วัดปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถิละ แก้วเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครเดช อาจนาวัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิชานาถ เมืองพวน
ครูชำนาญการพิเศษ
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ยังไม่มีเนื้อหา
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

tiawxls63
26/03/2014 10:22
<br>Merci pour notre choix hihi Nous aussi n aime beaucoup lol Message de Viouztik France le 30 December 2010 ร  18:23 Voilร  cest sรปr sรปr que cest bien un Raphaรซl que nous attendns! Gygy a c

hxynhvj37
26/03/2014 01:27
<br>Nโ€™estil pas lโ€™ange de ton coeur un ange mortel!Pourquoi Car plusieurs comptitrices peuvent aller de lavant et imprimer un rythme soutenu cette comptition.Loiseau.Honnte
ment, si Ref


wxrkrad81
22/03/2014 08:44
<br>En 1997 Verbinski debutaba en el cine con Mouse Hunt, estrenada en Latinoamrica como Un Ratoncito Duro de Cazar, una comedia sobre dos hermanos que heredaban una casa ocupada por un ratn del

aP9hG8uJ4n
21/03/2014 23:13
along with the Celtics have been unprofessional Clippers unfavorable two-game losing streak<br><br>Celtics Paul Pierce 25 points and seven assists, Kevin Garnett 21 points and eight reboun

HartgraveN6b
18/03/2014 17:02
<br>yeah agreed, because one isn't enough here.so alphaedit: goddangit, pic doesn't show up right :/I've been drinking bulk amounts of coffee throughout the day, like up to 6 to 7 la

Edenm3ik
17/03/2014 14:40
<br>Saints @ Panthers -- 1 p. Cowboys @ Redskins -- 1 p.He controls the temp down the the degree, and not only that, the rate in which it is heated and MORE important, how quick it is cooled. M

wle4hshi30eao
14/03/2014 02:18
<br>A guide to the hidden secrets of Britain.Real Madrid have since taken out the 85m policy to protect their new signing from such tackles.Ive been sick for the past few weeks and its not like

hkynkda18
10/03/2014 00:00
<br>aspid149 ๆฐธๅ˜‰่ดงๆžถ sentracks.cnsentrcksview.
aspid150 ๆตทๅฎ่ดงๆžถ sentracks.Les mesures de prvention donnent de meilleurs rsultats lorsquelles sont mises en uvre en bas ge, veteme


pR7mQ6kK9m
05/03/2014 15:16
Virtually any no charge, democratic the world that really needs to care for it has the residents just as equal definitely would not dream of tolerance to such a threatening practice.Teeth and then yaw

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพท.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ยินดีกับครู คศ. 3 ปฐมวัย
นางสุทธนา ประเสริฐ
นางสุทธนา ประเสริฐ
Congretulation
ยินดีกับครู คศ.3
คณิตศาสตร์
นายอัครเดช  อาจนาวัง
นายอัครเดช อาจนาวัง
www.thaisa1.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
Webmaster kompaiwan watpan E- mail joy.kompaiwan@hotmail.com
Tel-0-4245-1483